His Royal Majesty

Oba of Benin wades into OPC leadership crisis

By Jethro Ibileke The Benin Monarch, His Royal Majesty, Oba Ewuare II, has mediated in…

Olu Ilaro Calls For Harmony In Yewa Land

Adejoke Adeleye,Abeokuta His Royal Majesty, Oba Kehinde Gbadewole Olugbenl, Olu Of Ilaro and Paramount Ruler…