Conversation Nigeriana (4)

Conversation Nigeriana (4)

By Hope O’Rukevbe Eghagha   Abubakar: Goat! Ojo: Alhaji sir! Abubakar: Are you a goat?…

Conversation Nigeriana (5)

  By Hope O’Rukevbe Eghagha Emeka: Hehehehehehe! Na wa for this country! Aboki: What is…

Conversation Nigeriana (4)

  By Hope O’Rukevbe Eghagha Orezime: Clap! Clap!! Clap!!! Hurray! Emeka: What is ‘sweeting’ your…