Aku Uka of Wukari

Tribute to Aku Uka of Wukari, Dr Shekarau Angyu Masa-Ibi

  By Tony Iyare I join the Jukun and others who draw their ancestry from…